Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
Čakajte, prosím.

NEUHRADENÉ NÁJMY ZA HROBOVĚ MIESTA

 

          VÝZVA   NA  ZAPLATENIE  NÁJMU

  

      V  zmysle ustanovenia § 22
zákona č. 131/2010  o pohrebníctve
BAPOS  mestský podnik  Bardejov,

ako správca pohrebiska,  

VYZÝVA

NÁJOMCOV  HROBOVÝCH   MIEST,

  ABY UHRADILI  NÁJOMNÉ  ZA  UŽÍVANIE HROBOVÉHO  MIESTA  

na prevádzke pohrebných služieb, Mestský cintorín Bardejov, v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

Platiť je možné aj bankovým prevodom po telefónickom dohovore. 

na t.č.  054/474 68 16

       

                                                Zodpovedný za prevádzku:

                                                                              Mária Kuchtová

Na stiahnutie:
QR_mestsky.png [161.26 kB]

054 / 4860 519, 054 / 4860 511
              0910 319 248

Dom smútku na mestskom cintoríne v Bardejove.

OTVORENIE CINTORÍNOV  A SLUŽBY .

 

Na tomto odkaze  budú pravidelne zverejňované povinné informácie v súlade s najnovšími usmerneniami Úradu na ochranu osobných údajov.

 

Ste spokojný so službami BAPOSu?
Bapos.sk - všetky práva vyhradené 2011
mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov, IČO: 00 61 96 21, IČ DPH: SK 2020508490