Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
Čakajte, prosím.

Kontaktné čisla

 

Kontaktné informácie:   

 

Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik

Štefánikova 786

085 88 Bardejov

Email: bapos@bapos.sk    IČO: 00619621    DIČ: 2020508490    IČ DPH: SK2020508490

 

Kontakt

Tel. číslo

 

 

Vrátnica

054/ 4860 519

Sekretariát

054 / 4860 500

Dispečing

054 / 4860 511, 0910 319 248

 

 

Riaditeľ

054 / 4860 555

Zástupca riaditeľa

054 / 4860 502

Technický námestník

054 / 4860 503

Vedúci dopravy

054 / 4860 504, 0911 420 123

Referent dopravy

054 / 4860 515

Mestské komunikácie

054 / 4860 505, 0911 541 770

Referent mestských komunikácii

054 / 4860 513

Parkovacia služba

054 / 4860 508, 0911 420 115

Mzdové odd.

054 / 4860 506

Pokladňa

054 / 4860 507

Učtáreň

054 / 4860 510

Verejná zeleň

054 / 4860 517, 0903 767 080, 0910 420 660

Verejné osvetlenie

054 / 4860 509, 0911 420 040

Pohrebníctvo

054 / 474 68 16, 0911 420 122, 0911 420 119

Športová hala

054 / 474 88 29

Zimný štadión

054 / 476 72 18, 0911 420 120

 

 

  

 

054 / 4860 519, 054 / 4860 511
              0910 319 248

Dom smútku na mestskom cintoríne v Bardejove.

OTVORENIE CINTORÍNOV  A SLUŽBY .

 

Na tomto odkaze  budú pravidelne zverejňované povinné informácie v súlade s najnovšími usmerneniami Úradu na ochranu osobných údajov.

 

Ste spokojný so službami BAPOSu?
Bapos.sk - všetky práva vyhradené 2011
mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov, IČO: 00 61 96 21, IČ DPH: SK 2020508490