Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
Čakajte, prosím.

Mestské komunikácie

 • Zabezpečuje údržbu a opravy miestnych komunikácií, chodníkov, schodov a prechodov v správe mesta.
 • Realizuje vodorovné a zvislé značenie komunikácií.
 • Čistenie uličných vpúšťí, rigolov, cestných mreží, údržbu zabradlí, údržbu zastávok MHD.
 • Zabezpečuje ručné a strojné čistenie mestkých komunikácií.
 • Zabezpečuje prevádzku mestkých parkovacích zón.
 • Zabezpečuje zimnú údržbu Mestkých komunikácií chodníkov

 

 • C E N N Í K  P A R K O V A C Í C H    K A R I E T    N A    R O K    :
 •  - výška úhrad za dočastné parkovanie vozidiel na vyhradenom priestore verejného priestranstva, vymedzených úsekoch
 •   miestných komunikácií v zóne s dočastným obmedzením :
 •                 - parkovací obvod   I.                                                                                            0,70 €/hod.
 •                 - parkovací obvod   II.                                                                                           0,40 €/hod.
 •                 - autobusy a motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3500 kg                   5,00 €/hod.
 •                 - prenosná parkovacia karta                                                                              170,00 €/rok
 •                 - neprenosná parkovacia karta                                                                          100,00 €/rok, 50,00 €/polrok, 25,00 €/Q, 10,00 €/mes.
 •                 - neprenosná parkovacia karta pre obyvateľa zóny                                              1,00 €/rok
 •                 - neprenosná parkovacia karta pre dôchodcu                                                      4,00 €/rok
 •                 - neprenosná parkovacia karta B                                                                        30,00 €/rok
 •                 - neprenosná parkovacia karta pre majiteľa(nájomcu) prevádzky                      50,00 €/rok
 •                 - vyhradzovacia parkovacia karta parkovací obvod I                                          500,00 €/rok a miesto 1000,00€/rok
 •                 - vyhradzovacia parkovacia karta parkovací obvod II                                         400,00 €/rok a miesto   800,00€/rok

 

 Hodinové parkovacie karty sa predávajú u parkovacej služby alebo vo vyhradených prevádzkach pri parkoviskách  označených logom.

 Ostatné parkovacie karty sa predávajú v budove BAPAS m.p. na Štefánikovej ulici na prízemí vľavo v čase od  06.00 hod. do 14.00 hod.

 kontakt: 054/4860505 , 0911420860

 

 

 

Na stiahnutie:

054/  4860 519 , 054 / 4860 511
              0910 319 248

Na tomto odkaze https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00619621 budú pravidelne zverejňované povinné informácie v súlade s najnovšími usmerneniami Úradu na ochranu osobných údajov.

 Informácie o činnosti podniku BAPOS m.p.

 

 

Výrub poškodených a chorých drevín prevádzame na základe rozhodnutia príslušného úradu.

Dom smútku na mestskom cintoríne v Bardejove.

tel.:     054/474 68 16

mobil: 0911 420 122

pohrebnictvo.bj@centrum.sk

OTVORENIE CINTORÍNOV

A SLUŽBY na viac.

 

Oznamy

 

 

Ste spokojný so službami BAPOSu?
Bapos.sk - všetky práva vyhradené 2011
mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov, IČO: 00 61 96 21, IČ DPH: SK 2020508490