Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
Čakajte, prosím.

Mestské komunikácie

  • Zabezpečuje údržbu a opravy miestnych komunikácií, chodníkov, schodov a prechodov v správe podniku.
  • Realizuje vodorovné a zvislé dopravné značenie miestnych komunikácií.
  • Čistenie údržbu a opravy uličných vpúšťí, rigolov, cestných mreží, údržbu zábradlí, údržbu a opravy zastávok MHD v správe podniku.
  • Zabezpečuje ručné a strojné čistenie mestských komunikácií a verejných priestranstiev v správe podniku.
  • Zabezpečuje prevádzku mestských parkovacích zón.
  • Zabezpečuje zimnú údržbu mestských komunikácií a chodníkov.

 

 Výška úhrad za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v zóne s dopravným obmedzením platná od 1.8.2023

 

Parkovací obvod I.  1,00 € / hod.

Parkovací obvod II. 0,50 € / hod.

Autobusy a motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t.  5,00 € / hod.

Prenosná parkovacia karta  300,00 € / rok.

Neprenosná parkovacia karta

200,00 € / rok , 100,00 € / polrok,  50,00 € / štvrťrok,  20,00 € / mesiac,  10,00 € / 10 dní

Neprenosná parkovacia karta pre obyvateľa zóny  5,00 € / rok.

Neprenosná parkovacia karta pre dôchodcu  5,00 € / rok.

Neprenosná parkovacia karta pre majiteľa (nájomcu) prevádzky,

 alebo subjektu oprávneného vykonávať v prevádzke činnosť podľa

osobitných predpisov v zóne   100,00 € / rok.

 

 Vyhradzovacia parkovacia karta

Parkovací obvod I.  PO – PIA 06:00 - 18:00 hod  1000 € /rok.

                                bez časového obmedzenia   2000 € /rok.

Parkovací obvod II. PO – PIA 06:00 - 18:00 hod    800 € /rok.

                                bez časového obmedzenia   1600 € /rok.

 

Výdaj parkovacích kariet 

  Hodinové parkovacie karty sa predávajú u parkovacej služby, alebo vo vyhradených                                        prevádzkach pri parkoviskách označených logom "P".

 Ostatné parkovacie karty sa predávajú v budove BAPOS m.p. na Štefánikovej ulici č. 786 na prízemí     vľavo  v pracovných dňoch od 6:00 do 13:00.

 

Kontakt:   Dominik Pračko

Adresa:    Štefánikova 786, 08501 Bardejov

Telefón:    0911420115, 054/4860-505, 508, 0911541770

E-mail:      bapos@bapos.sk

Web:         http://www.bapos.sk

 

 

 

054 / 4860 519, 054 / 4860 511
              0910 319 248

Dom smútku na mestskom cintoríne v Bardejove.

OTVORENIE CINTORÍNOV  A SLUŽBY .

 

Na tomto odkaze  budú pravidelne zverejňované povinné informácie v súlade s najnovšími usmerneniami Úradu na ochranu osobných údajov.

 

Ste spokojný so službami BAPOSu?
Bapos.sk - všetky práva vyhradené 2011
mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov, IČO: 00 61 96 21, IČ DPH: SK 2020508490