Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
Čakajte, prosím.

Verejná zeleň

Zabezpečuje údržbu zelených plôch v správe mesta, ich kosenie, hrabanie, odvoz a ukladanie zelenej hmoty, výsadbu kvetov, stromov  a okrasných drevín, výsadbu kvetinových záhonov , orezávanie drevín, výrub stromov, strihanie živých plotov, údržbu a opravu parkových lavičiek, udržiavanie zelených pásov a údržbu mestkých fontán.

Kosenie prebieha poda hamnonogramu.

  

 

  Prevádzkový poriadok fontány v mestkom parku :

                      od 1.5. - do 30.10.   od 10.00 hod. do 22.00 hod.

                                                          od 12.00 hod. každú hodinu aktívny režim v trvaní 5-6 min. podľa dĺžky dvoch skladieb

                                                          od 17.00 hod každú polhodinu aktívny režim v trvaní 5-6 min. podľa dĺžky dvoch skladieb

                                                          svetelné efekty po zotmení podľa svetelného senzora

 

 

  • Prevádzkovanie mestkých cintorínov

 

            SPRÁVA CINTORÍNOV

 

Cintoríny v správe mesta :

- mestský cintorín

- cintorín sv. Michala

- cintorín sv. Anny

- cintorín Dlhá Lúka

- cintorín Bardejovská Nová Ves

- cintorín Mihaľov

 

Ostatné cintoríny na území mesta sú v stráve jednotlivých cirkví.

 

Cenník prenájmu hrobových miest
schválený VZN č. 110/2011 v Bardejove a uznesením MsZ z dňa 21.03.2014 na cintorínoch v správe mesta
 

OZNAM:

Z dôvodu zmiernenia cenových rozdielov vzniknutých pri obnove nájmu hrobového miesta scháleným VZN v roku 2011 sa predlžuje obnova nájmu hrobových miest  z 5 rokov na 10 rokov u tých nájomcov, ktorí zaplatili obnovu hrobového miesta v roku 2011 a neskôr. Všetci nájomcovia , ktorých sa to bude týkať, dostanú doplnok k  pôvodnej nájomnej zmluve s predlženou dobou obnovy nájmu hrobového miesta.

 

Platnosť od 15.4.2014

Mestský cintorín: Nájom na 10 r. Obnova nájmu na 10 r.
Jedno samostatné hrobové miesto 70,00 80,00
Jedno hrobové miesto v rámci dvoj hrobu 65,00 76,00
Jedno detské hrobové miesto 20,00 22,00
Jedno miesto v urnovej stene 20,00 20,.00
Cintorín sv. Michala, cintorín sv. Anny    
Jedno samostatné hrobové miesto 40,00 50,00
Jedno hrobové miesto v rámci dvoj hrobu 37,00 45,00
Jedno detské hrobové miesto 17,00 22,00
Cintorín Dlhá Lúka    
Jedno samostatné hrobové miesto 40,00 50,00
Jedno hrobové miesto v rámci dvoj hrobu 37,00 45,00
Jedno detské hrobové miesto 17,00 22,00
Cintorín Mihaľov    
Jedno samostatné hrobové miesto 40,00 50,00
Jedno hrobové miesto v rámci dvoj hrobu 37,00 45,00
Jedno detské hrobové miesto 17,00 22,00
Cintorín Bardejovská Nová Ves    
Jedno samostatné hrobové miesto 40,00 50,00
Jedno hrobové miesto v rámci dvoj hrobu 37,00 45,00
Jedno detské hrobové miesto 17,00 22,00

     

  • Pohrebná služba

  •  

Predaj truhiel a smútočných potrieb,
Preprava ľudských pozostatkov  z miesta úmrtia do miesta pochovania,
Preprava ľudských pozostatkov na kremáciu,vybavenie krematória,
Uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení,
Pochovávanie a exhumácia,vybavenie smútočného oznámenia a matriky,
Výkopové práce súvisiace a pochovávaním a exhumáciou,
Ostatné činnosti priamo súvisiace s pochovávaním a exhumáciou,
Správa pohrebísk, úprava  hrobov po pochovaní,

Pracovná doba: Budova Pohrebníctvo, Námestie SNP (  športová hala )
Pondelok – Piatok     8°°- 16°
Tel. č. 054/474 68 16 , 0911 420 122

Mestský cintorín:  Tel. č. 054/472 30 15
Po ukončení pracovnej doby, v sobotu, nedeľu a počas sviatkov  je zabezpečená pohotovosť na tel. č.: 0910 244389

Cenník prevozu :    0,46 €/km s DPH

 Prosíme nájomcov hrobových miest ,aby v prípade úpravy hrobového miesta poslali aktualizovanú fotografiu na e-mail :bapos@bapos.sk.

 

Na stiahnutie:

054/  4860 519 , 054 / 4860 511
              0910 319 248

 

 

Pohrebné služby v priestoroch športovej haly

tel.:     054/474 68 16

mobil: 0911 420 122

OTVORENIE CINTORÍNOV

A SLUŽBY na viac 

 

Prevádzka zimného štadiona 

          zrušená

  

           

 

              

Ste spokojný so službami BAPOSu?
Bapos.sk - všetky práva vyhradené 2011
mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov, IČO: 00 61 96 21, IČ DPH: SK 2020508490