Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
Čakajte, prosím.

Verejná zeleň

Zabezpečuje údržbu zelených plôch v správe mesta, ich kosenie, hrabanie, odvoz a ukladanie zelenej hmoty, výsadbu kvetov, stromov  a okrasných drevín, výsadbu kvetinových záhonov , orezávanie drevín, výrub stromov, strihanie živých plotov, údržbu a opravu parkových lavičiek, udržiavanie zelených pásov a údržbu mestkých fontán.

Kosenie prebieha poda hamnonogramu.

  

 

  Prevádzkový poriadok fontány v mestkom parku :

                      od 1.5. - do 30.10.   od 10.00 hod. do 22.00 hod.

                                                          od 12.00 hod. každú hodinu aktívny režim v trvaní 5-6 min. podľa dĺžky dvoch skladieb

                                                          od 17.00 hod každú polhodinu aktívny režim v trvaní 5-6 min. podľa dĺžky dvoch skladieb

                                                          svetelné efekty po zotmení podľa svetelného senzora

 

 

  • Prevádzkovanie mestkých cintorínov

 

            SPRÁVA CINTORÍNOV

 

Cintoríny v správe mesta :

- mestský cintorín

- cintorín sv. Michala

- cintorín sv. Anny

- cintorín Dlhá Lúka

- cintorín Bardejovská Nová Ves

- cintorín Mihaľov

 

Ostatné cintoríny na území mesta sú v stráve jednotlivých cirkví.

 

Cenník prenájmu hrobových miest
schválený VZN č. 110/2011 v Bardejove a uznesením MsZ z dňa 21.03.2014 na cintorínoch v správe mesta
 

OZNAM:

Z dôvodu zmiernenia cenových rozdielov vzniknutých pri obnove nájmu hrobového miesta scháleným VZN v roku 2011 sa predlžuje obnova nájmu hrobových miest  z 5 rokov na 10 rokov u tých nájomcov, ktorí zaplatili obnovu hrobového miesta v roku 2011 a neskôr. Všetci nájomcovia , ktorých sa to bude týkať, dostanú doplnok k  pôvodnej nájomnej zmluve s predlženou dobou obnovy nájmu hrobového miesta.

 

Platnosť od 15.4.2014

Mestský cintorín: Nájom na 10 r. Obnova nájmu na 10 r.
Jedno samostatné hrobové miesto 70,00 80,00
Jedno hrobové miesto v rámci dvoj hrobu 65,00 76,00
Jedno detské hrobové miesto 20,00 22,00
Jedno miesto v urnovej stene 20,00 20,.00
Cintorín sv. Michala, cintorín sv. Anny    
Jedno samostatné hrobové miesto 40,00 50,00
Jedno hrobové miesto v rámci dvoj hrobu 37,00 45,00
Jedno detské hrobové miesto 17,00 22,00
Cintorín Dlhá Lúka    
Jedno samostatné hrobové miesto 40,00 50,00
Jedno hrobové miesto v rámci dvoj hrobu 37,00 45,00
Jedno detské hrobové miesto 17,00 22,00
Cintorín Mihaľov    
Jedno samostatné hrobové miesto 40,00 50,00
Jedno hrobové miesto v rámci dvoj hrobu 37,00 45,00
Jedno detské hrobové miesto 17,00 22,00
Cintorín Bardejovská Nová Ves    
Jedno samostatné hrobové miesto 40,00 50,00
Jedno hrobové miesto v rámci dvoj hrobu 37,00 45,00
Jedno detské hrobové miesto 17,00 22,00

     

  • Pohrebná služba

  •  

Predaj truhiel a smútočných potrieb,
Preprava ľudských pozostatkov  z miesta úmrtia do miesta pochovania,
Preprava ľudských pozostatkov na kremáciu,vybavenie krematória,
Uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení,
Pochovávanie a exhumácia,vybavenie smútočného oznámenia a matriky,
Výkopové práce súvisiace a pochovávaním a exhumáciou,
Ostatné činnosti priamo súvisiace s pochovávaním a exhumáciou,
Správa pohrebísk, úprava  hrobov po pochovaní,

Pracovná doba: Budova Pohrebníctvo, Námestie SNP (  športová hala )
Pondelok – Piatok     8°°- 16°
Tel. č. 054/474 68 16 , 0911 420 122

Mestský cintorín:  Tel. č. 054/472 30 15
Po ukončení pracovnej doby, v sobotu, nedeľu a počas sviatkov  je zabezpečená pohotovosť na tel. č.: 0910 244389

Cenník prevozu :    0,46 €/km s DPH

 

Na stiahnutie:

054/  4860 519 , 054 / 4860 511
              0910 319 248

 

Pohrebné služby v priestoroch športovej haly

tel.:     054/474 68 16

mobil: 0911 420 122

 

      Verejné  korčuľovanie 

    prevádzka ZŠ ukončená

           

 

              

Ste spokojný so službami BAPOSu?
Bapos.sk - všetky práva vyhradené 2011
mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov, IČO: 00 61 96 21, IČ DPH: SK 2020508490