Vitajte na stránke BAPOSu
Vitajte na stránke BAPOSu
Vitajte na stránke BAPOSu
Čakajte, prosím.

Mestské komunikácie

 • Zabezpečuje údržbu a opravy miestnych komunikácií, chodníkov, schodov a prechodov v správe mesta.
 • Realizuje vodorovné a zvislé značenie komunikácií.
 • Čistenie uličných vpúšťí, rigolov, cestných mreží, údržbu zabradlí, údržbu zastávok MHD.
 • Zabezpečuje ručné a strojné čistenie mestkých komunikácií.
 • Zabezpečuje prevádzku mestkých parkovacích zón.
 • Zabezpečuje zimnú údržbu Mestkých komunikácií chodníkov

 

 • C E N N Í K  P A R K O V A C Í C H    K A R I E T    N A    R O K    :
 •  - výška úhrad za dočastné parkovanie vozidiel na vyhradenom priestore verejného priestranstva, vymedzených úsekoch
 •   miestných komunikácií v zóne s dočastným obmedzením :
 •                 - parkovací obvod   I.                                                                                            0,70 €/hod.
 •                 - parkovací obvod   II.                                                                                           0,40 €/hod.
 •                 - autobusy a motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3500 kg                 5,00 €/hod.
 •                 - prenosná parkovacia karta                                                                              170,00 €/rok
 •                 - neprenosná parkovacia karta                                                                          100,00 €/rok, 50,00 €/polrok, 25,00 €/Q, 10,00 €/mes.
 •                 - neprenosná parkovacia karta pre obyvateľa zóny                                           bezplatne
 •                 - neprenosná parkovacia karta pre dôchodcu                                                     4,00 €/rok
 •                 - neprenosná parkovacia karta B                                                                        30,00 €/rok
 •                 - neprenosná parkovacia karta pre majiteľa(nájomcu) prevádzky                      50,00 €/rok
 •                - vyhradzovacia parkovacia karta                                                                      340,00 €/rok a miesto

 

 Hodinové parkovacie karty sa predávajú u parkovacej služby alebo vo vyhradených prevádzkach pri parkoviskách  označených logom.

 Ostatné parkovacie karty sa predávajú v budove BAPAS m.p. na Štefánikovej ulici na prízemí vľavo v čase od  06.00 hod. do 14.00 hod.

 

 

 

054/  4860 519 , 054 / 4860 511
              0910 319 248

 

Pohrebné služby v priestoroch športovej haly

tel.:     054/474 68 16

mobil: 0911 420 122

 Výzva na zaplatenie na "viac"

 

             verejné  korčuľovania 

              piatok : 19.00-20:30

       nedeľa: 13:30-15:00,16:00-17:30

                    vstupné   1 €

   25.02.2018 korčuľovanie o 13.30 nebude

 Rozpis korčuľovania počas jarných prázdnin na " viac"

Ste spokojný so službami BAPOSu?
Bapos.sk - všetky práva vyhradené 2011
mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov, IČO: 00 61 96 21, IČ DPH: SK 2020508490