Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
Čakajte, prosím.

Mestské komunikácie

 • Zabezpečuje údržbu a opravy miestnych komunikácií, chodníkov, schodov a prechodov v správe mesta.
 • Realizuje vodorovné a zvislé značenie komunikácií.
 • Čistenie uličných vpúšťí, rigolov, cestných mreží, údržbu zabradlí, údržbu zastávok MHD.
 • Zabezpečuje ručné a strojné čistenie mestkých komunikácií.
 • Zabezpečuje prevádzku mestkých parkovacích zón.
 • Zabezpečuje zimnú údržbu Mestkých komunikácií chodníkov

 

 • C E N N Í K  P A R K O V A C Í C H    K A R I E T    N A    R O K    :
 •  - výška úhrad za dočastné parkovanie vozidiel na vyhradenom priestore verejného priestranstva, vymedzených úsekoch
 •   miestných komunikácií v zóne s dočastným obmedzením :
 •                 - parkovací obvod   I.                                                                                            0,70 €/hod.
 •                 - parkovací obvod   II.                                                                                           0,40 €/hod.
 •                 - autobusy a motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3500 kg                   5,00 €/hod.
 •                 - prenosná parkovacia karta                                                                              170,00 €/rok
 •                 - neprenosná parkovacia karta                                                                          100,00 €/rok, 50,00 €/polrok, 25,00 €/Q, 10,00 €/mes.
 •                 - neprenosná parkovacia karta pre obyvateľa zóny                                              1,00 €/rok
 •                 - neprenosná parkovacia karta pre dôchodcu                                                      4,00 €/rok
 •                 - neprenosná parkovacia karta B                                                                        30,00 €/rok
 •                 - neprenosná parkovacia karta pre majiteľa(nájomcu) prevádzky                      50,00 €/rok
 •                 - vyhradzovacia parkovacia karta parkovací obvod I                                          500,00 €/rok a miesto 1000,00€/rok
 •                 - vyhradzovacia parkovacia karta parkovací obvod II                                         400,00 €/rok a miesto   800,00€/rok

 

 Hodinové parkovacie karty sa predávajú u parkovacej služby alebo vo vyhradených prevádzkach pri parkoviskách  označených logom.

 Ostatné parkovacie karty sa predávajú v budove BAPAS m.p. na Štefánikovej ulici na prízemí vľavo v čase od  06.00 hod. do 14.00 hod.

 kontakt: 054/4860505 , 0911420121

 

 

 

054/  4860 519 , 054 / 4860 511
              0910 319 248

 

Pohrebné služby v priestoroch športovej haly

tel.:     054/474 68 16

mobil: 0911 420 122

 

      Verejné  korčuľovanie 

    prevádzka ZŠ ukončená

           

 

              

Ste spokojný so službami BAPOSu?
Bapos.sk - všetky práva vyhradené 2011
mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov, IČO: 00 61 96 21, IČ DPH: SK 2020508490