Vitajte na stránke BAPOSu
Vitajte na stránke BAPOSu
Vitajte na stránke BAPOSu
Čakajte, prosím.

Hlavná stránka

Bardejovský podnik služieb BAPOS mestský podnik Bardejov bol zriadený dňa 01.01.1992 Mestom Bardejov v súlade s ustanoveniami §4 a §11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Uznesením Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 13/1991 zo dňa 20.12.1991.

Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p. je v zmysle Štatútu podniku organizačným útvarom, ktorý slúži predovšetkým na uspokojovanie verejne-prospešných záujmov a potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta a jeho prímestských častí. Vykonáva správu majetku mesta so zameraním na zabezpečovanie poslania a úloh mesta, v zmysle zákona o obecnom zriadení.
 
Predmetom hlavnej činnosti mestského podniku je zabezpečovanie úloh v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle zmien a doplnkov, v následovnom znení:
 • udržiavanie čistoty v meste
 • správa a údržba miestnych komunikácii, verejných priestranstiev a parkovísk
 • správa a údržba verejného osvetlenia
 • správa a údržba verejnej zelene a parkov
 • správa a údržba mestských cintorínov
 • správa a údržba trhovísk
 • správa a údržba mestských hygienických zariadení (verejných WC)
 • správa a údržba športovo – rekreačných zariadení, vrátane detských ihrísk
 • vnútropodniková doprava.
 
Predmetom vedľajšej – podnikateľskej činnosti mestského podniku je zabezpečovanie následných činností:
 
Prevádzkovanie voľných živností:
 • prenájom nebytových priestorov
 • prenájom telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii
 • prevádzkovanie trhovísk a trhových miest
 • prevádzkovanie autoparkovísk
 • vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava
 • vnútroštátna osobná cestná doprava klimatizovaným mikrobusom 8+1
 • prenájom stavebných strojov
 • prenájom vysokozdvižných plošín
 
Prevádzkovanie koncesovaných živností:
 • prevádzkovanie pohrebnej služby, vrátane prepravy zosnulých
 

 

054/  4860 519 , 054 / 4860 511
              0910 319 248

 

Pohrebné služby v priestoroch športovej haly

tel.:     054/474 68 16

mobil: 0911 420 122

 Výzva na zaplatenie na "viac"

 

             verejné  korčuľovania 

              piatok : 19.00-20:30

       nedeľa: 13:30-15:00,16:00-17:30

                    vstupné   1 €

   25.02.2018 korčuľovanie o 13.30 nebude

 Rozpis korčuľovania počas jarných prázdnin na " viac"

Ste spokojný so službami BAPOSu?
Bapos.sk - všetky práva vyhradené 2011
mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov, IČO: 00 61 96 21, IČ DPH: SK 2020508490